tilbud

Subtitle

Få 3 tilbud på tømrerarbejde

Høj facade

Ved tage på Fyn med ensidig hældning er sikringen mod slagregn et særligt problem ved den høje facade. Problemet reduceres ved lille taghældning og stort udhæng. Vandindtrængning kan ske på tre måder:

  • Ved overgang mellem tagdækning og stern
  • Ved samlinger i sternbeklædning
  • Gennem udhængets undersidebeklædning


Vandindtrængning mellem tagdækning og stern kan bedst forebygges, når der ikke samtidig skal ventileres på dette sted. Sternbeklædningen gøres så høj, at vand ikke kan blæses over kanten. Overkanten af sternen afdækkes med et metalprofil. Der lukkes dels med en gennemgående lægte på oversiden af spærenderne og dels med en metalinddækning, der føres langt ned ad sternbeklædningen. Indtrængende vand ved samlinger i sternbeklædningen kan løbe ind i konstruktionen langs spærsiderne. Det forebygges med en kontinuert afdækning af spærenderne, enten med en krydsfinerafdækning eller med vindpap omkring spærender og plankestykker. 

I begge tilfælde er sternbrædderne monteret på afstandslister, som muliggør udtørring. Den sidste mulighed for vandindtrængning er gennem undersidebeklædningens ventilationsspalter når uheldige vindforhold gør, at vanddråber bliver trukket ind i udhænget. I det tilfælde kan vandet afledes ved at montere en bane vindpap bag facadebeklædningen ud for den afkortede del af spærenderne. 

Ventilation mellem tagdækning og undertag i Svendborg kan ske med tudsten. Ventilationen over isoleringen sker i begge tilfælde gennem spalter i undersidebeklædningen, der monteres på insektnet som ved de øvrige udhæng. Hjørneplanken ved indersiden bliver en del højere ved den høje facade end ved den lave og dampspærren må føres på indersiden af hjørneplanken. Det betyder at installationer ikke kan føres fra væg til loft ved den høje facade.


Kipløsninger

Følgende egenskaber er væsentlige ved valg og udformning af kipløsninger:

  • Ventilation under tagbeklædning og under et eventuelt undertag
  • Åbninger sikres mod indtrængning af regnvand, fygesne, fugle og insekter